Хабарництво

Хабарництво - це сплата фіксованої суми, певного відсотка від контракту або будь-якої іншої послуги (отримання контрактів, вигоди компаніям, окремим індивідам), за виконання якої сплачуються кошти державному посадовцю. Хабарі використовуються або вимагаються для того, щоб прискорити, згладити або більш прихильно провести бюрократичні процедури, або щоб уникнути «тягаря»17 (наприклад, сплати податків, сплати за порушення правил дорожнього руху тощо).

  1. Коли особа сама пропонує дати хабар, для отримання певного блага, прискорення процесів тощо (активне хабарництво).

  2. Коли особу просять про хабар, якщо вона хоче отримати належні послуги\продукти або прискорити їх отримання, отримати послуги\продукти діяльності належної якості тощо (пасивне хабарництво).

17. Amundsen I. Political Corruption: An Introduction to The Issues / I. Amundsen // Chr. Michelsen Institute Working Paper. – 1999. –P. 1–39. – (Development Studies and Human Rights) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://scholar.google.com.ua/scholar?q=network%2C+political+corruption&hl=en&lr=&btnG=Search

Last updated