Зміст

  1. Передмова
  2. Вступне слово
  3. Еволюція явища корупції: історичний ракурс
  4. Визначення терміну «корупція»
  5. Типи корупції
  6. Чинне законодавство
  7. Структура антикорупційних органів України