Типи корупції

Класифікація найбільш типових підходів до розуміння явища корупції в українській науці представлена розумінням корупції як підкупу і продажності державних чи інших службовців; як зловживання владою чи службовим становищем, вчиненого з корисливою метою або з особистої зацікавленості; як використання службових повноважень, статусу посади, а також її авторитету та пов’язаних із ними можливостей для задоволення особистого інтересу або групових інтересів; як елемента або різновиду організованої злочинності; як визначень, що обмежуються загальними ознаками, не дозволяючи виділити істотні ознаки цієї правової категорії. 15

Найчастіше корупцію поділяють на корупцію низового рівня або бюрократичну корупцію (відповідник англійською мовою - petty corruption): наприклад, отримання дозволів, хабарі тощо), корупцію високопосадовців (відповідник англійською мовою - grand corruption): наприклад, корупція під час проведення великих державних тендерів, недоброчесне голосування у Парламенті тощо).16

Найбільш розпоширеними типами корупції вважають:

  • Хабарництво

  • Патронажна система

  • Непотизм

  • Захоплення держави

  • Лобіювання

  • Шахрайство

  • Зловживання владою або посадовим становищем

  • Розкрадання

  • Розтрата

  • Політична корупція

15. Мельник М. Політична корупція: сутність, чинники, засоби протидії / М. Мельник // Національна безпека і оборона. – 2009. – Т. 111, № 7. – С. 67–72.

16. Tirole J. A Theory of Collective Reputations (with Applications to the Persistence of Corruption and to Firm Quality) / J. A. Tirole //The Review of Economic Studies. – 1996. – Vol. 63, № 1. – P. 1–22.

Last updated