Передмова

Програми розвитку ООН в Україні

Короткий навчальний посібник «Антикорупційний урок» є збіркою матеріалів, які можуть бути корисні вчителям для проведення відповідного уроку у старших класах середньої школи до Міжнародного дня боротьби з корупцією. Цей день відзначається 9 грудня у всьому світі, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Саме у цей день у 2003 році у мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції. У посібнику зроблено огляд історичної генези явища корупції, розглянуто різноманітні визначення корупції, окреслено основні типи корупції, проаналізовано сучасне українське антикорупційне законодавство, представлено архітектуру новостворених антикорупційних органів, їх повноваження і функції, а також наведено приклади їх роботи.

Проект «Прозорість та доброчесність публічного сектору» впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Данії у 2015-2018 роках.

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) налагоджує партнерство на всіх суспільних рівнях, сприяючи розвитку країни, підвищуючи їх здатність протистояти кризам, і підтримує економічне зростання задля поліпшення життя кожної людини. ПРООН працює в 177 країнах та пропонує глобальне бачення з урахуванням специфіки місцевого розвитку для розширення прав і можливостей людини і підвищення життєздатності держав. В Україні три головні сфери діяльності ПРООН в галузі розвитку – демократичне управління та місцевий розвиток; подолання бідності, досягнення процвітання та Цілей розвитку тисячоліття; енергетика та охорона навколишнього середовища. В кожній з цих тематичних сфер ПРООН намагається врівноважити роботу з інструментарієм державної політики, адвокацією, розбудовою спроможностей партнерів і пілотуванням нових ініціатив. ПРООН працює в Україні з 1993 року. www.ua.undp.org

© Програма розвитку ООН в Україні, 2018

Всі права захищені. Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена, збережена в пошуковій системі або передана в будь-якій формі і будь-якими засобами, електронними, механічними, шляхом відеозапису або іншим чином, без попереднього дозволу. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам та упорядникам цього видання і не обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку ООН чи інших агентств ООН.

Last updated