Національне антикорупційне бюро України

Національне антикорупційне бюро України (далі - Національне бюро) є державним правоохоронним органом, який виявляє, припиняє, розслідує і розкриває корупційні правопоручення і запобігає вчиненню нових. 27 Національне бюро є юридичною особою публічного права.

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені висопосадовцями особами (наприклад, Президентом України, народними депутатами, Прем’єр-Міністром України, міністрами, прокурорами, суддями тощо), уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Національне бюро утворюється Президентом України, очолюється Директором, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України за наявності підстав, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення про звільнення Директора Національного бюро з посади. Директор Національного бюро призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.

Національне бюро складається з центрального і територіальних управлінь (не більше 7-ми). Гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб начальницького складу. До структури управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи.

27. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про Національне антикорупційне бюро України” від 14.10.2014 № 1698-VII // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18

Last updated