Вищий антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд — це постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України. Суд знаходиться у місті Київ.
У ВАС утворюється Апеляційна палата, що має окремого голову, приміщення, фінансування та секретаріат.
Завдання Вищого антикорупційного суду — здійснення правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Перехідні положення Закону України «Про вищий антикорупційний суд» містять вказівку на орієнтовну дату початку роботи суду: не пізніше 12 місяців з дня набрання чинності Законом, тобто не пізніше 14 червня 2019 року. До цього строку необхідно відібрати 35 суддів, щонайменше 10 з яких мають бути суддями Апеляційної палати ВАС.
Законом також визначаються спеціальні вимоги до кандидатів на посаду судді ВАС. А саме:
  • стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;
  • науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права (щонайменше сім років);
  • досвід професійної діяльності адвоката (щонайменше сім років);
  • сукупний стаж (досвід) вищезазначеної діяльності — щонайменше сім років.