Повноваження ВАС

Вищий антикорупційний суд:

  • здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, віднесених до його підсудності, а також здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб;

  • аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Інформує про результати узагальнення судової практики Верховний Суд та надає йому пропозиції до висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності. Оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.

Територіальна юрисдикція (підсудність) Вищого антикорупційного суду поширюється на всю територію України.

Last updated