Чинне законодавство

За 2014-2015 рр. Парламент України прийняв низку основних антикорупційних законів:

  • Закон України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки».22 Стратегія покликана визначити першочергові заходи із запобігання та протидії корупції, що повинні створити основу для подальшого проведення реформи у цій сфері, закласти засади формування та реалізація державної антикорупційної політики, запобігання корупції, покарання за корупцію, формування негативного ставлення до корупції, та оцінки результатів та механізм реалізації антикорупційної стратегії.
  • Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»23 визначає правові основи організації та діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
  • Закон України «Про запобігання корупції»24 визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень, закладає засади функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції.
  • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції»25 регулює отримання фінансової підтримки політичною партією і внесків, порушення порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації або агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму за рахунок коштів державного бюджету, фінансову звітність політичних партій. Державний контроль за законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, здійснюють Рахункова палата та Національне агентство з питань запобігання корупції.
22. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1699-18
23. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII
24. Закон «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
25. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» // http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/731-19